Om Europahuset

Europahuset er en politisk uavhengig ideell stiftelse som inngår i et nettverk av ca. 130 andre Europahus.
Stiftelsens formål er å drive aktivt informasjonsarbeid og kunnskapsformidling innenfor europeisk kultur, politikk og samfunnsliv. En av sakene vi aktivt går inn på, er esigaretter. Gjennom dette arbeidet ønsker stiftelsen å skape forståelse og kontakt mellom Europas innbyggere på tvers av landegrenser, kulturer og språk. Virkemidlene i arbeidet er felles europeiske prosjekter, informasjon, seminarer/møter/kurs, kulturelle aktiviteter og ekskursjoner og utveksling.

 

Stiftelsen ble opprettet på initiativ fra Europabevegelsen i 1999. VOX – Voksenopplæringsinstituttet, Teknologisk institutt, Europeisk Ungdom og Europabevegelsen utnevner representanter til Europahuset sitt styre.

 

Hvis du har noen spørsmål eller tilbakemeldinger kontakte oss når som helst:

Contact Us

 

 

 

Copyright 2014 Europahuset