Category: Kurs og seminar

Grunnkurs i Arbeidsliv

Grunnkurs i arbeidsliv gjennomføres i perioden 2. november med seminar Oslo, og påfølgende studiereise til Brussel 6. – 10. november 2004 EØS-avtalen gjør at EUs regulering av arbeidslivet er av stor betydning for Norge. Det norske regelverket endres i takt med det europeiske, etter hvert som nye EU-direktiver utarbeides, og det kreves derfor mye innsats […]

Videregående kurs for norske organisasjoner

Europahuset, i samarbeid med LNU, Actis, FRISAM og NIF utvikler et videregående kurs i EU/EØS for norske organisasjoner Kurset gjennomføres i nov/des 2004. Etter mange positive erfaringer og tilbakemedligner fra målgruppen på gjennomførte Grunnkurs i EU/EØS, har vi besluttet å utvikle et trinn 2/videregående kurs for denne gruppen. På dette kurset vil vi se nærmere […]

Grunnkurs i EU/EØS for folkevalgte

Kurset gjennomføres i perioden 25 oktober med seminar i Oslo, og med påfølgende studiereise til Brussel 13. – 17. november EØS-avtalen gjør at EUs reguleringer har stor betydning for Norge på mange områder. Det norske regelverket endres i takt med det europeiske, etter hvert som nye EU-direktiver utarbeides, og det kreves derfor mye innsats for […]

Innføring i EU/EØS for journalister

Kurset gjennomføres i januar 2005 EØS-avtalen gjør at EUs reguleringer har stor betydning for Norge på mange områder. Det norske regelverket endres i takt med det europeiske, etter hvert som nye EU-direktiver utarbeides, og det kreves derfor mye innsats for å holde seg oppdatert på området. Kurset er beregnet for journalister på et lokalt og […]

Copyright 2014 Europahuset