Grunnkurs i Arbeidsliv

Grunnkurs i arbeidsliv gjennomføres i perioden 2. november med seminar Oslo, og påfølgende studiereise til Brussel 6. – 10. november 2004

EØS-avtalen gjør at EUs regulering av arbeidslivet er av stor betydning for Norge. Det norske regelverket endres i takt med det europeiske, etter hvert som nye EU-direktiver utarbeides, og det kreves derfor mye innsats for å holde seg oppdatert på området.

For mer informasjon ta kontakt her

 

Updated: February 17, 2015 — 2:19 pm
Copyright 2014 Europahuset