Innføring i EU/EØS for journalister

Kurset gjennomføres i januar 2005

EØS-avtalen gjør at EUs reguleringer har stor betydning for Norge på mange områder. Det norske regelverket endres i takt med det europeiske, etter hvert som nye EU-direktiver utarbeides, og det kreves derfor mye innsats for å holde seg oppdatert på området.
Kurset er beregnet for journalister på et lokalt og regionalt nivå

Updated: December 3, 2014 — 11:28 am
Copyright 2014 Europahuset