Videregående kurs for norske organisasjoner

Europahuset, i samarbeid med LNU, Actis, FRISAM og NIF utvikler et videregående kurs i EU/EØS for norske organisasjoner

Kurset gjennomføres i nov/des 2004.
Etter mange positive erfaringer og tilbakemedligner fra målgruppen på gjennomførte Grunnkurs i EU/EØS, har vi besluttet å utvikle et trinn 2/videregående kurs for denne gruppen. På dette kurset vil vi se nærmere på de bilaterale forholdene, samt se hvordan det i praksis eksempelvis er å være en frivillig organsiasjon i et EU land.
Dette kurset tilbys de som allerede har gjennomført Grunnkurs.

Updated: December 3, 2014 — 11:29 am
Copyright 2014 Europahuset